Abdi İbrahim
25 Abdi İbrahim çalışanı 289 soru cevapladı.

Kişi (25)

Pazarlama & Satış İK Müdürü
Tıbbi Tanıtım Temsilcisi
Tıbbi Tanıtım Temsilcisi
Farmasötik Geliştirme Müdürü
Teknoloji ve Ürün Transferi Müdürü
Elektrik Bakım Teknisyeni
Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Direktörü
İnsan Kaynakları Uzmanı
Üretim Planlama Mühendisi
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü
Finansal Kontrol Yöneticisi
İşe Alım ve Yetenek Yönetimi İK Müdürü
Merkez Destek ve Uluslararası Pazarlar İK Yöneticisi
Teknik Operasyonlar İK Yöneticisi